فیلم های هندی و ترکی

فیلم های هندی و ترکی

انحراف ازمعیارهای طبیعی اجتماعی

 

بی تفاوتی نسبت به محیط خانواده ، مدرسه، کاروبخصوص اجتماع میتواند چون انحرافی باشد نسبت به جامعه که اگر درقالبهای فلسفی آن به یاس ونومیدی میانجامد7 ومجازاتی ندارد اگر همراه با اعمالی باشد که به جامعه خدشه وارد سازد با مجازات پاداش داده میشود.

جامعه بعنوان پناهگاه تصوری ویا حقیقی برای افرادی که درآن زندگی میکنند هسته اصلی تمرکز است درغیر اینصورت وجود آن منتفی است وقتی انسان خود را با جامعه تطبیق میدهد( به اکراه، اجباریا به میل) یعنی قوانین آنرا( درست یاغلط، رهائی دهنده یا اسیرکننده) بنحوی پذیرفته، با معیارهای آن ( هرچند گاهی غیر عادلانه) خوگرفته وبا محدودیتهای آن ( هرچند نگران کننده) آشناشده درقبال این گذشت جامعه بعنوان((حامی)) (تصوری یا حقیقی) وجوددارد بعبارت دیگر پذیرش جامعه وتحت حمایت قرارگرفتن اگر چه قراردادیست اما بشکلی طبیعی جلوه میکند بدین شکل ((فضای اعتماد)) ایجاد میشود که خروج ازاین فضا درحال اجبار به تنفس درآن به رابطه ایجاد شده لطمه میزند وچنانچه این ((خروج)) نتواند درتعالی جامعه نقشی داشته باشد ویا بتواند بنیادهای قراردادی را که ناچار برای ادامه هستی ضرورت دارند دچار آسیب نماید انحرافیست که اعمال ضد اجتماعی نمونه آن است ویا آنرا بشکل جرم دردرقالب های قانونی میریریم .

این انحرافات از منعیارهای طبیعی فردی- اجتماعی که بیشتر بزهکاررا درخود میگیرند وقدم به قدم اورابسوی جرم میکشانند نتیجه عدم شناخت دقیق ((رابطه ها)) وارزش های موجود شخصی واجتماعی است بعبارت دیگر نتیجه نارسائی تفکری که موجودیت خود وصاحب خود را نمیشناسد( بااین موجودیت بلحاظ گوناگون دچار خدشه شده) وازکمک باو درعدم انجام بزه ناتوان است

ب) عوامل زایل کننده ، محدود سازنده وگسترش دهنده تفکر

این عوامل عبارتند از:

1-عوامل زایل کننده بیماری روانی بلحاظ آسیب هائی که برمغز وسلسله عصبی وارد شده فکر را زایل میسازد دراین مورد پسیکوزها8 که غالبا ازگانیسم را نیز مورد خطر قرارمیدهند ودرحقیقت به دیوانگان بطوراخص اطلاق میشوند: میتوانند نقش تفکر را منتفی کنند دراین شکل بزهکاران دیوانه یا درحقیقت دیوانگان بزهکار درمرز مسئولیت متوقف میشوند وروانپزشک وبیمارستان جای قاضی وزندان را پرمیکنند.

 

2-عوامل محدود کننده- این دسته از عوامل آنهائی هستند که بزهکاربظاهر((طبیعی)) وعادی دراجتماع را از نظر تفکر محدود میسازند بی آنکه آنرا کلا زایل کنند وبیماررا بسوی جرم پیش میراننداین عوامل میتوانند دراصل روانی باشند یا اجتماعی:

اول عوامل روانی- این عوامل تفکر را از حالت طبیعی خود خارج میکنند وآنرا دچاروقفه میسازند بنحوی که ارزیابی دچار اختلال میگردد ودرنتیجه مقاومت فاعل درمقابل عوامل تحریک کننده کم میگردد. نوروزها9 بعنوان مثال از این دسته عواملند.

دوم : عوامل اجتماعی- جامعه به منزله آموزش دهنده اجباری باوسایلی که دراختیاردارد تفکر را محدود میکند وآنرا دراختیار قدرتهای حاکم قرارمیدهد ویا به دلیل تراشی برای تثبیت این قدرتها میپردازد بعنوان مثال شخص درچنین جامعه ای به فقر برخورد میکند، قدرت پول اضمحلال دائمی اورا نشان میدهد وفرسودگی خود را درقبال این نیروی حاکم میبیند سقوط اورا غروردیگران آسان میسازد وبی آنکه بتواند معیارها را بررسی کند به اشکال مادی زندگی خارجی خو میگیرد وآنهنا را نشانه یا نشانه هائی از سعادت ایده آل خویش می بیند: فقر روانی وعدم مقاومت او را بی آنکه به ارزش این قدرت وثبات آن برای خوشبختی بیندیشد بسوی اعمالی هدایت میکند که اغلب بشکل ((جرم)) ظاهر میشود .دراینجا مسئله تفکر برای جلوگیری از سقوط بی معناست وآنچه که هست((عمل)) ونتیجه ایست که ازآن عاید میشود بزهکاردراین حالت اجتماع را رد میکند، معیارهای آنرا نادیده میگیرد وارزشها برایش فاقد معنی میشوند10 وآینده نیز بی تفاوت برای او جلوه میکند11.

3-عوامل گسترش دهنده- درمان درحد امکان عوامل زایل کننده ، ازبین بردن عوامل محدود کننده یا تخفیف آنها میتواند غالبا تفکر را از مرحله رکود به مرحله تحرک منتقل کند

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,انحراف,انحراف معیار,انحراف العين,انحراف بینی,انحراف الانف,انحراف الوتيرة,انحراف تایم,انحراف چشم,انحراف الحاجز الانفي,انحراف وتيرة,انحراف معیار در Spss,انحراف معیار در اکسل,انحراف معیار میانگین,انحراف معیار و واریانس,انحراف معیار در متلب,انحراف معیار نسبی,انحراف معیار اکسل,انحراف معیار توزیع نرمال,انحراف معیار نمونه,انحراف العين بالانجليزي,انحراف العين عند الاطفال,انحراف العين البسيط,انحراف العين ويكيبيديا,انحراف العين وعلاجه,انحراف العين اليسرى,انحراف العين اليمنى,انحراف العين عند الرضع,انحراف العين عند الاطفال الرضع,انحراف بینی و سینوزیت,انحراف بینی چیست,انحراف بینی+درمان,انحراف بینی بعد از عمل,انحراف بینی در کودکان,انحراف بینی معافیت پزشکی,انحراف بینی و سردرد,انحراف بینی تنگی نفس,انحراف بینی معافیت سربازی,انحراف الانف بالانجليزي,انحراف الانف اعراضه,انحراف الانف الداخلي,انحراف الانف وعلاجه,انحراف الانف الخارجي,انحراف الانف عند الاطفال,انحراف الانف بعد التجميل,انحراف الانف وضيق التنفس,انحراف الانف يسبب دوخه,انحراف الوتيرة الانفية,انحراف الوتيرة بالانجليزي,انحراف الوتيرة الانفية بالصور,انحراف الوتيرة الانف,انحراف الوتيرة بالصور,انحراف الوتيرة والصداع,انحراف الوتيرة عند الاطفال,انحراف الوتيرة Wiki,انحراف الوتيرة اعراضها,انحراف تایم Instagram,انحراف تايم,انحراف تايم فيس بوك,انحراف تايم شات,انحراف تايم الصوتيه,انحراف تايم تويتر,انحراف تايم فيس,انحراف تايم 6666,انحراف تايم انستقرام,انحراف چشم نوزادان,انحراف چشم در کودکان,انحراف چشم در بزرگسالان,انحراف چشم در نوزادان,انحراف چشم در بزرگسالان و درمان,انحراف چشم نوزاد,انحراف الحاجز الانفي بالانجليزي,انحراف الحاجز الانفي و الدوخة,انحراف الحاجز الانفي والصداع,انحراف الحاجز الانفي الداخلي,انحراف الحاجز الانفي واعراضه,انحراف الحاجز الانفي واللحمية,انحراف الحاجز الانفي البسيط,انحراف الحاجز الانفي عملية,انحراف الحاجز الانفي اعراض,انحراف وتيرة الانف بالانجليزي,انحراف وتيرة انفية,انحراف وتيرة الانف عند الاطفال,انحراف وتيرة في الانف,عملية انحراف وتيرة الانف,عملية انحراف وتيرة,اعراض انحراف وتيرة الانف,علاج انحراف وتيرة الانف,ما معنى انحراف وتيرة,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 12:59 ] [ رضا ]

[ ]


صفحه قبل 1 صفحه بعد